Tag Archives: IIS

Tìm hiểu về Internet Information Services (IIS)

webserver

1. Giới thiệu IIS IIS là viết tắt của từ (Internet Information Services ), được đính kèm với các phiên bản của Windows. IIS chính là các dịch vụ dành cho máy chủ chạy trên nền hệ điều hành Window