Magic Quadrant for Web Application Firewalls

Thị trường WAF đã phát triển nhanh chống từ một nền tảng nhỏ ban đầu; nó bao gồm các nhà cung cấp thiết bị, các nhà cung cấp ứng dụng điều khiển phân phối, các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và các nhà cung cấp an ninh mạng. Người mua nên hiểu và đánh giá chức năng bảo mật cao mà WAFS có thể cung cấp, giảm việc hiểu sai vị trí của WAF và duy trì hoạt động với WAF” Đây là lời tóm tắt trong thông báo “Magic Quadrant for Web Application Firewalls” của hãng đánh giá độc lập nổi tiếng Gartner về thị trường WAF.

Theo đánh giá của Gartner, thì hãng Imperva, F5, Citrix, Barracudar, Akamai đang dẫn đầu trong thị trường này

Magic Quadrant for Web Application Firewalls

Magic Quadrant for Web Application Firewalls

Gartner ước tính rằng thị trường WAF trong năm 2013 đã tăng với tỷ lệ khoảng 30% từ 259 triệu USD đến 337 triệu USD và hầu hết sự tăng trưởng được tạo ra bởi một số ít các nhà cung cấp. Nhu cầu sử dụng WAF ở Bắc Mỹ đã tăng một cách mạnh mẽ với 45% tổng thị trường, trong khi Châu Á Thái Bình Dương chiếm 26%. Trung Đông đã chứng minh tốc độ tăng trưởng cao nhất, trong khi châu Âu là khu vực năng động nhất.

Theo Garnter

Comments

comments