Monthly Archives: June 2014

Magic Quadrant for Web Application Firewalls

Thị trường WAF đã phát triển nhanh chống từ một nền tảng nhỏ ban đầu; nó bao gồm các nhà cung cấp thiết bị, các nhà cung cấp ứng dụng điều khiển phân phối, các nhà cung cấp dịch vụ

Những vấn đề cơ bản đảm bảo an ninh cho ứng dụng web

traitimrimau2

Các tổ chức, doanh nghiệp đều sử dụng website để quảng bá thương hiệu, và cung cấp cho người dùng thông tin cho người dùng. Do đó nó thường là đối tượng tấn công của nhiều hacker, nhằm mục đích

Vai trò Web Application Firewall trong thực tế

Theo các thông tin từ hệ thống theo dõi tấn công – ThreatRadar Community Defense của hãng bảo mật Imperva đã phát hiện ngày 08/5/2014 có đến 319,915 tấn công SQL Injection trên trên thế giới. Điều này cho thấy

TỔNG QUAN BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB/PORTAL (PHẦN 5)

1.2 Các giải pháp nhận dạng tấn công tấn công website 1.2.1 Sự phát triển của nhận dạng tấn công ứng dụng web Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) đã được sử dụng trong nhiều năm. Mục đích của

TỔNG QUAN BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB/PORTAL (PHẦN 4)

1.3 Danh sách rủi ro bảo mật cho các ứng dụng web OWASP Top 10  là viết tắt của The Open Web Application Security Project (dự án mở về bảo mật ứng dụng Web), dự án là một sự cố

TỔNG QUAN BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB/PORTAL (PHẦN 3)

Các công ty sử dụng các ứng dụng web có cơ sở dữ liệu chứa thông tin có giá trị (thông tin cá nhân, tài chính, kế hoạch kinh doanh) là mục tiêu tấn công thường xuyên của hacker. Mặc

TỔNG QUAN BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB/PORTAL (PHẦN 2)

+ Mô hình hoạt động của ứng dụng web Thông thường mô hình của ứng dụng web theo mô hình 03 lớp. Lớp đầu tiên là trình duyệt web hoặc giao diện người dùng dạng Winform, lớp thứ hai là

TỔNG QUAN BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB/PORTAL (PHẦN 1)

1. Vấn đề bảo mật các ứng dụng Website, Portal Trong những ngày đầu phát triển của Internet thì khái niệm World Wide Web chỉ bao gồm các trang web chứa thông tin cơ bản dưới dạng tài liệu tĩnh.